Boston prekonal rekord NHL, sto bodov dosiahol najrýchlejšie v histórii