Vynechá zápas pre ušľachtilý cieľ, Orbán z Lipska chce zachrániť život ako darca