Polievka na hrote, Dúbravka v bráne. Zostava Slovenska proti Luxembursku je známa