Rarita. Na zápas futbalistov do sedem rokov prišlo 1 300 fanúšikov so svetlicami