Infarktový záver. Pri Škriniarovi a spol. stáli v Porte všetci svätí