FIFA potrestala Kolín, klub údajne porušil prestupové pravidlá