Foden vynechal zápas s Ukrajinou, dôvodom bola akútna operácia