Stačilo mu brániť veľký náskok. Dán však opäť ukázal, že je najlepší