Úradné správy

    Úradné správy|27. novembra 2020 10:35Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

    BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu