Projekt 2019 - 2021

    Projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 2019-2021.pdf
    Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
    Rozdelenie finančných prostriedkov v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021.pdf