Licenčné orgány

    Prvostupňový a odvolací orgán licenčného konania

    24.6.2020_Zápisnica a PL zo zasadnutia OOLK.pdf
    28.5.2020_Zápisnica a PL zo zasadnutia POLK.pdf