Rozhodnutia
SFZ-OK-2018/2019-0001OK/18/2018 – Odvolanie Ladislav Šosták voči rozhodnutiu DK SFZ