Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2014/2015-0020Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0019Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2014/2015-0018Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0017Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0016Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0015Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0014Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0013Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2014/2015-0012Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0011Odpoveď na stanovisko
SFZ-KR-2014/2015-0010odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0009odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0008Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0007odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0006odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0005Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2014/2015-0004Náhrady za nedohrané stretnutie
SFZ-KR-2014/2015-0003Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0002Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0001Odpoveď KR SFZ