Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci