Odvolací orgán licenčného konania
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-OOLK-2019/2020-0002Rozhodnutie o podanom odvolaní
SFZ-OOLK-2019/2020-0001Rozhodnutie o podanom odvolaní