Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2012/2013-0960Paukner Matúš - oprava uznesenia 0923
SFZ-DK-2012/2013-0959Paukner Matúš - oprava uznesenia 0923
SFZ-DK-2012/2013-0958Začatie disciplinárneho konania
SFZ-DK-2012/2013-0957MFK Ružomberok - špecifikácia škôd
SFZ-DK-2012/2013-0956Konfráter Ivan -tréner Inter BA o.z. vyjadrenie
SFZ-DK-2012/2013-0955Mesároš Martin - DO zastavenie činnosti
SFZ-DK-2012/2013-0954Majerník Pavol - žiadosť o zmenu DO
SFZ-DK-2012/2013-0953Szalay Denis - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0952Bálint Révész - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0951Balko Štefan - žiadosť o zmenu DO.
SFZ-DK-2012/2013-0950za ôsme napomenutie žk
SFZ-DK-2012/2013-0949za 4 napomenutie žk
SFZ-DK-2012/2013-0948Pekarovič Denis - žiadosť o zmenu DO
SFZ-DK-2012/2013-0947OTJ Moravany - DO pokarhanie
SFZ-DK-2012/2013-0945Biľ Martin- žiadosť o zmenu DO
SFZ-DK-2012/2013-0944Tvrdoň Marián- žiadosť o zmenu DO.
SFZ-DK-2012/2013-0943Mihálik Lukáš - žiadosť o zmenu DO
SFZ-DK-2012/2013-0942FK DAC Dunajská Streda -od DO upúšťa
SFZ-DK-2012/2013-0941MFK Dubnica n/Váhom - od DO upúšťa
SFZ-DK-2012/2013-0940FK Slovan Duslo Šaľa - DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0939FC ViON Zlaté Moravce - DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0938FK Dukla Banská Bystrica DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0937MŠK Žilina - DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0936AS Trenčín DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0935ŠK Slovan Bratislava - DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0934Začatie disciplinárneho konania
SFZ-DK-2012/2013-0933Poláček Patrik - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0932Hulák Richard - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0931Turňa Matej - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0930Dybala Matej - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0929Jaselský Maroš - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0928Marko Samuel - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0927Mujkoš Milan - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0926Karhan Miroslav - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0925Kolbas Jaroslav - vyllúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0924Čan Vladidimír - DO peňažná pokuta
SFZ-DK-2012/2013-0923Paukner Matúš - zastavenie pretekárskej činnosti
SFZ-DK-2012/2013-0922za 4 napomenutie žk
SFZ-DK-2012/2013-0921za ôsme napomenutie žk
SFZ-DK-2012/2013-0920Kmeť Andrej - žiadosť o zmenu DO
SFZ-DK-2012/2013-0919Švajka Samuel - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0918Drozd Ján - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0917Nociar Stanislav - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0916Jakúbek Miloš - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0915Majerník Pavol - vylúčenie
SFZ-DK-2012/2013-0914Vyskočil Martin - žiadosť o vyjadrenie
SFZ-DK-2012/2013-0913Liba Dušan - DO zákaz výkonu funkcie
SFZ-DK-2012/2013-0912Meszlényi Tibor - DO zastavenie výkonu činnosti
SFZ-DK-2012/2013-0911Biľ Martin - DO zastavenie pretekárskej činnosti