Komisia mládeže
Členovia
Štefan Žibrún
Jozef Jurena
Martin Bednár
Tajomníci