Komisia rozhodcov
Členovia
Anton Hrenák
Michal Sluk
Miroslav Fúrik
Miroslav Turčan
Lenka Pavlačková
Gabriel Cabaj
Tajomníci