Revízna komisia
Členovia
Emil Lukáč
Andrej Kozma
Tajomníci