Športovo-technická komisia
Členovia
František Černej
Miroslav Hromadík
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2020/2021-0071US ŠTK č. 9 bod 3/d
PB-STK-2020/2021-0070US ŠTK č. 9 bod 3/d
PB-STK-2020/2021-0069US ŠTK č. 9 bod 3/c
PB-STK-2020/2021-0068US ŠTK č. 9 bod 3/c
PB-STK-2020/2021-0067US ŠTK č. 9 bod 3/b
PB-STK-2020/2021-0066US ŠTK č. 9 bod 3/b
PB-STK-2020/2021-0065US ŠTK č. 9 bod 3/a
PB-STK-2020/2021-0064US ŠTK č. 8 bod 3/g
PB-STK-2020/2021-0063US ŠTK č. 8 bod 3/g
PB-STK-2020/2021-0062US ŠTK č. 8 bod 3/f
PB-STK-2020/2021-0061US ŠTK č. 8 bod 3/f
PB-STK-2020/2021-0060US ŠTK č. 8 bod 3/e
PB-STK-2020/2021-0059US ŠTK č. 8 bod 3/d
PB-STK-2020/2021-0058US ŠTK č. 8 bod 3/a
PB-STK-2020/2021-0057US ŠTK č. 8 bod 3/c
PB-STK-2020/2021-0056US ŠTK č. 7 bod 2/b
PB-STK-2020/2021-0055US ŠTK č. 7 bod 2/a, 3
PB-STK-2020/2021-0054US ŠTK č. 7 bod 4/h
PB-STK-2020/2021-0053US ŠTK č. 7 bod 4/h
PB-STK-2020/2021-0052US ŠTK č. 7 bod 4/g
PB-STK-2020/2021-0051US ŠTK č. 7 bod 4/g
PB-STK-2020/2021-0050US ŠTK č. 7 bod 4/f
PB-STK-2020/2021-0049US ŠTK č. 7 bod 4/f
PB-STK-2020/2021-0048US ŠTK č. 7 bod 4/e
PB-STK-2020/2021-0047US ŠTK č. 7 bod 4/d
PB-STK-2020/2021-0046US ŠTK č. 7 bod 4/c
PB-STK-2020/2021-0045US ŠTK č. 7 bod 4/b
PB-STK-2020/2021-0044US ŠTK č. 7 bod 4/a
PB-STK-2020/2021-0043US ŠTK č. 6 bod 2/a
PB-STK-2020/2021-0042US ŠTK č. 6 bod 2/e
PB-STK-2020/2021-0041US ŠTK č. 6 bod 2/d a 3
PB-STK-2020/2021-0040US ŠTK č. 6 bod 6/e
PB-STK-2020/2021-0039US ŠTK č. 6 bod 6/a
PB-STK-2020/2021-0038US ŠTK č. 6 bod 6/c
PB-STK-2020/2021-0037US ŠTK č. 6 bod 6/b
PB-STK-2020/2021-0036US ŠTK č. 6 bod 6/d
PB-STK-2020/2021-0035US ŠTK č. 5 bod 2/c, 7/b
PB-STK-2020/2021-0034US ŠTK č. 5 bod 7/b
PB-STK-2020/2021-0033US ŠTK č. 5 bod 7/a
PB-STK-2020/2021-0032US ŠTK č. 5 bod 6/b
PB-STK-2020/2021-0031US ŠTK č. 5 bod 6/d
PB-STK-2020/2021-0030US ŠTK č. 5 bod 6/e
PB-STK-2020/2021-0029US ŠTK č. 5 bod 6/e
PB-STK-2020/2021-0028US ŠTK č. 5 bod 6/a
PB-STK-2020/2021-0027US ŠTK č. 5 bod 6/c
PB-STK-2020/2021-0026US ŠTK č. 4 bod 2 a 3
PB-STK-2020/2021-0025US ŠTK č. 4 bod 6
PB-STK-2020/2021-0024US ŠTK č. 4 bod 5/a
PB-STK-2020/2021-0023US ŠTK č. 4 bod 5/b
PB-STK-2020/2021-0022US ŠTK č. 4 bod 5/c