aktuálne znenie - schválené 29.6.2017 - Stanov SFZ vo formáte *.pdf si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz

Stanovy SFZ