13.10.2020, Jakub Eperješi

Usmernenie ObFZ k mimoriadnym opatreniam vlády a Ústredného krízového štábu SR

13.10.2020, Jakub Eperješi

Oblastný futbalový zväz Košice – okolie (ObFZ) rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie:

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020 o uzavretí internátov a stredných škôl, ktoré prechádzajú na dištančnú výučbu, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže dospelých a mládeže riadené ObFZ od dnešného dňa, to znamená 13. októbra 2020 vrátane sú stretnutia odložené na neurčito.

Účinnosť a platnosť ďalších opatrení vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu k súťažiam a ostatným športovým aktivitám (tréningový proces, turnaje, prípravné zápasy a pod.), nie je v dobe vydania tohto usmernenia oficiálne známa. ObFZ po ich dôkladnej analýze vydá usmernenie týkajúce sa týchto opatrení hneď, ako to bude možné.

ObFZ situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kosice-okolie/.

Prečítané: 245x