Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Simon
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2020/2021-0061Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0060Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0059Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK po 2ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0058Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0057Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 5ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/5a DP
DS-DK-2020/2021-0049Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0048Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0047Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0046Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0045Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 5ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/5a DP
DS-DK-2020/2021-0043Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0042Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0041Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0040Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0039Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0038Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0036Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0034Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0033Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0032Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0026Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0025Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0024Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0023Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0021Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0020Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0019Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0018Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0017Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0016Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0015Úradný dohľad
DS-DK-2020/2021-0014Disciplinárne sankcie