Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Simon
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2016/2017-0411Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0410Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0409Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0408Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0407Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0406Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0405Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0404Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0403Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0402Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 15.06.2017
DS-DK-2016/2017-0400Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2016/2017-0399Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 08.06.2017
DS-DK-2016/2017-0398Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 08.06.2017
DS-DK-2016/2017-0397Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 08.06.2017
DS-DK-2016/2017-0396Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 08.06.2017
DS-DK-2016/2017-0395Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 08.06.2017
DS-DK-2016/2017-0394Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 08.06.2017
DS-DK-2016/2017-0393Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0392Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0391Úradný dohľad
DS-DK-2016/2017-0387Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 31.05.2017
DS-DK-2016/2017-0386Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 31.05.2017
DS-DK-2016/2017-0385Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 31.05.2017
DS-DK-2016/2017-0384Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 31.05.2017
DS-DK-2016/2017-0383Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 31.05.2017
DS-DK-2016/2017-0382Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0381Disciplinárna sankcia
DS-DK-2016/2017-0380Disciplinárna sankcia