31.07.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 2020/2021 zo dňa 31.7.2020

31.07.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 2020/2021 zo dňa 31.7.2020

SEKRETARIÁT:

Žiada rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-mesto, aby si prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Platné vylosovanie a termíny stretnutí v súťažiach S5A a S6A v súťažnom ročníku 2020/2021 je zverejnené na www.futbalnet.sk.

Z dôvodu, že z celkového počtu 26 družstiev, až 19 družstiev nahlásilo termín domácich stretnutí v nedeľu UHČ a z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov, stanovila ŠTK ObFZ Bratislava-mesto pre každé družstvo v súťažiach S5A a S6A povinnosť odohrať dve domáce stretnutia v jesennej a dve domáce stretnutia v jarnej časti v sobotu UHČ. Zmeny domácich stretnutí na sobotu sú už stanovené vo vylosovaní.

Upozorňuje FK na možné kolízie v termínoch stretnutí. V prípade kolízie je nutné požiadať o zmenu termínu stretnutia (21 dní pred termínom stretnutia bezplatne).

Upozorňuje FK FK Kozmos (S6A) a FK Danubia Veľký Biel (S5A) na predloženie potvrdenia alebo zmluvy o prenájme štadióna v súťažnom ročníku 2020/2021 do 9.8.2020.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

Platné vylosovanie a termíny stretnutí v súťažiach SZM a MZM v súťažnom ročníku 2020/2021 je zverejnené na www.futbalnet.sk.

Upozorňuje FK na možné kolízie v termínoch stretnutí. V prípade kolízie je nutné požiadať o zmenu termínu stretnutia (21 dní pred termínom stretnutia bezplatne).

Upozorňuje FK TJ Rovinka A, TJ Rovinka B, MŠK Iskra Petržalka A, MŠK Iskra Petržalka B, FK Dúbravka A, FK Dúbravka B, SDM Domino B, SMD Domino C, FK Rača Bratislava B, FK Rača Bratislava C, ŠK Vrakuňa B, NŠK 1922 Bratislava B a MŠK Senec B, aby nahlásili súpisky družstiev do 21. 8. 2020 na Komisiu mládeže ObFZ Bratislava-mesto.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Zoznam rozhodcov ObFZ BA-mesto pre súťažný ročník 2020/21 (nominačná listina schválená VV ObFZ BA-mesto dňa 22.7.2020):

ABRMAN Martin, BOČÁK Jozef, DUHAŇ Peter, GABURA Andrej, GVORA Ondrej, HÁJOVSKÝ Dominik, CHÁLKA Igor, IHNACIK Daniel, JACEČKO Tomáš, KNOPPJuraj, KOŠTRNA Lukáš, KRAVÁRIK Oliver, KŘIVAN Martin, KUBÍK Vladimír, LACENA Michal, RATAJ Tomáš, SAMKO Karol, SENKO Peter, SENKO Samuel, SIDENKOOleksandr, STOLÁRIK Samuel, ŠELC Sebastián, ŠUSTÁK Henrich, TAKÁČ Martin, TURČAN Juraj, ŤAŽKÝ Miroslav, VARGOVÁ Alexandra, VÁNY Marko, VESELÝ Marián.

Zoznam delegátov ObFZ BA-mesto pre súťažný ročník 2020/21 (nominačná listina schválená VV ObFZ BA-mesto dňa 22.7.2020):

BLECHA Ján, BRODY Milan, ČIŽMÁR Ľubomír, CHOREŇ Matej, LEHUTA Rudolf, ĽUPTÁK Štefan, MINAROVIČ Jozef, PAVLÍKOVÁ Petra, RANDA Vladimír, ŠTOFIK Dušan, ŠUNIAR Ján, VYLETEL Jozef, ŽILAVÝ Vladimír.

Letný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 10.8.2020 (pondelok) v Bratislave (Dom športu, Aula SZTK, Junácka 6). Pozvánka s programom bola zaslaná elektronickou poštou. Účasť na seminári je povinná.

Prečítané: 194x