03.07.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 2020/2021 zo dňa 3.7.2020

03.07.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.1 2020/2021 zo dňa 3.7.2020

SEKRETARIÁT:

Oznamuje:

vzhľadom na predĺženie súťažného ročníka 2019/2020 (pokračovanie súťaží I. a II.ligy dospelých aj v júly 2020) sa taktiež v súvislosti s tým udiali zmeny aj v ISSF a to následovne:

1.Platnosť členského poplatku sa všetkým členom automaticky predĺžila do17.07.2020.
2.Transféry, ktoré sú viazané na aktuálny ročník (prestup s obmedzením, striedavý štart) sa v tomto ročníku nedajú zadať. Požiadať o takýto transfér bude možné najskôr od 18.7.2020.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Oznamuje:

na základe schválenia termínovej listiny ObFZ Bratislava - mesto na súťažný ročník 2020/2021 Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto sa seniorské súťaže začnú v termínoch:

S5A V.liga: 15.-16. 8. 2020

Formát obidvoch súťaží a začiatok súťaže S6A bude zverejnený po schválení zaradenia družstiev Výkonným výborom ObFZ Bratislava-mesto.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil upustenie od štartovného vkladu za súťažný ročník 2020/2021 v súťažiach seniorov S5A, S6A.

Každé družstvo zaradené v súťaži S5A a S6A musí mať v súťažiach mládeže aspoň jedno družstvo. V prípade, že ho mať nebude, uhradí poplatok vo výške S5A 150,- € a S6A 85,- €, ktorý bude použitý na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Prihlásené družstvá:

S5A V. liga: ŠK Krasňany Bratislava, TJ Malinovo, ŠKO Miloslavov, MŠK Iskra Petržalka, MKF Slovan Záhorská Bystrica, FK MARIATHAL BRATISLAVA, ŠK Igram, MŠK Kráľová pri Senci, TJ Jarovce Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, FK Inter Bratislava “B”, Lokomotíva Devínska Nová Ves “B”, FK ŠK Danubia Hrubý Šúr

S6A VI. liga: NŠK 1922 Bratislava, NŠK 1922 Bratislava “B”, FK Reca, FK The Dragons, ŠK Kaplna, TJ Slávia Ekonóm Bratislava, ŠK Hamuliakovo, ŠK Čataj FK, Futbalová komunita Kozmos, FK Slovan Most pri Bratislave B, ŠK Vrakuňa Bratislava “B”, Š.Ú.R. (Hrubý Šúr), FK Družstevník Blatné

KOMISIA MLÁDEŽE:

V súťaži SZM je prihlásených spolu 20 družstiev, v súťaži MZM je prihlásených spolu 31 družstiev. Formát a termínová listina obidvoch súťaží budú zverejnené po schválení zaradenia družstiev Výkonným výborom ObFZ Bratislava-mesto.

KOMISIA ROZHODCOV:

Uznesenie z VV ObFZ Bratislava-mesto zo dňa 25.6.2020:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schvaľuje predložený návrh KRaD na zaradenie rozhodcov Richarda Malovca, Roderika Malovca, Richarda Šafárika a Petra Štepanovského do súťaží riadených BFZ (zaradenie na NL rozhodcov BFZ) pre súťažný ročník 2020/21.

Prečítané: 205x