26.06.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.28 2019/2020 zo dňa 26.6.2020

26.06.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.28 2019/2020 zo dňa 26.6.2020

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Oznamuje:

na základe schválenia termínovej listiny ObFZ Bratislava - mesto na súťažný ročník 2020/2021 Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto sa seniorské súťaže začnú v termínoch:

S5A V.liga: 15.-16. 8. 2020

Začiatok súťaže S6A VI.liga bude schválený podľa počtu prihlásených družstiev.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 1. 6. do 26. 6. 2020 do 23:59 hod. do súťaží, v ktorých pôsobili do predčasného ukončenia.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Nedeľa UHČ), napr. Sobota 10,30, resp. Nedeľa UHČ a pod. V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky, napr. hody a pod.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil upustenie od štartovného vkladu za súťažný ročník 2020/2021 v súťažiach seniorov S5A, S6A.

Každé družstvo zaradené v súťaži S5A a S6A musí mať v súťažiach mládeže aspoň jedno družstvo. V prípade, že ho mať nebude, uhradí poplatok vo výške S5A 150,- € a S6A 85,- €, ktorý bude použitý na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Prihlásené družstvá ku dňu 25.6.2020:

S5A V. liga: ŠK Krasňany Bratislava, TJ Malinovo, ŠKO Miloslavov, MŠK Iskra Petržalka, MKF Slovan Záhorská Bystrica, FK MARIATHAL BRATISLAVA, ŠK Igram, ŠK Nová Dedinka, MŠK Kráľová pri Senci, TJ Jarovce Bratislava, OŠK Chorvátsky Grob, FK Inter Bratislava “B”, Lokomotíva Devínska Nová Ves “B”

S6A VI. liga: NŠK 1922 Bratislava, NŠK 1922 Bratislava “B”, FK Reca, FK The Dragons, ŠK Kaplna, TJ Slávia Ekonóm Bratislava, ŠK Hamuliakovo, ŠK Čataj FK, Futbalová komunita Kozmos, FK Slovan Most pri Bratislave B, ŠK Vrakuňa Bratislava “B”, Š.Ú.R. (Hrubý Šúr), FK Družstevník Blatné

KOMISIA MLÁDEŽE:

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Bratislava – mesto v súťažnom ročníku 2020/2021 je od 1. 6 do 26. 6. 2020 do 23:59 hod. prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Nedeľa UHČ), napr. Sobota 10:30, resp. Nedeľa UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky na žrebovacie číslo, napr. hody a pod.

Začiatok súťaží SZM a MZM bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Prihlásené družstvá ku dňu 25.6.2020:

SZM starší žiaci U15: MFK Záhorská Bystrica, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, Senec Football Academy, FK Dúbravka, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ŠK Nová Dedinka, FK Vajnory, MŠK Iskra Petržalka, MŠK Iskra Petržalka “B”, TJ Malinovo, ŠK Tomášov, NŠK “B”, TJ Rovinka, OFK Dunajská Lužná, FK Lamač, FK Blatné, TJ Jarovce

MZM mladší žiaci U13: MFK Záhorská Bystrica, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, FK Rača “B”, FKM Devínska Nová Ves, Senec Football Academy, ŠKO Miloslavov, FK Dúbravka, FK Dúbravka B, FK Slovan Most pri Bratislave, FK MARIATHAL BRATISLAVA, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, SDM Domino “B”, ŠK Vrakuňa Bratislava “B”, ŠK Nová Dedinka, SDM Domino “C”, FK Vajnory, MŠK Iskra Petržalka, MŠK Iskra Petržalka “B”, OŠK Chorvátsky Grob, FK Rača “C”, TJ Malinovo, NŠK “B”, TJ Rovinka, TJ Rovinka “B”, OFK Dunajská Lužná, FKP Bratislava, TJ Jarovce Bratislava

KOMISIA ROZHODCOV:

Uznesenie z VV ObFZ Bratislava-mesto zo dňa 25.6.2020:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schvaľuje predložený návrh KRaD na zaradenie rozhodcov Richarda Malovca, Roderika Malovca, Richarda Šafárika a Petra Štepanovského do súťaží riadených BFZ (zaradenie na NL rozhodcov BFZ) pre súťažný ročník 2020/21

Prečítané: 199x