08.04.2020, Jozef Pavlík

Novelizácia Prestupového a registračného poriadku SFZ

08.04.2020, Jozef Pavlík
Novelizácia Prestupového a registračného poriadku SFZ.

Výkonný Výbor ObFZ Bratislava-mesto dáva do pozornosti svojim členom  možnosť navrhnúť doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ do 26.04.2020.

LEGISLATÍVNO - PRÁVNE ODDELENIE SFZ

Dáva do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na linku:

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie

Prečítané: 73x