Brankári
Patrik
Solčiansky
Tomáš
Zachariáš
Obrancovia
Daniel
Pivarči
Jakub
Hudec
Tadeáš
Jenis
Jozef
Husár
Tobias
Kováč
Timotej
Klučiar
Záložníci
Tobias
Tonka
Timotej
Nehéz
Teodor
Kiss
Eduard
Mandelík
Lucas
Minár
Marco
Mihalička
Filip
Šemelák
Filip
Šabo
Útočníci
Adrián
Gálik
Tobiáš
Fabian
Boris
Duchoň
Radoslav
Zlatňanský