Brankári
Erik
Mihál
Marek
Lukáč
Oskár
Straňák
Obrancovia
Viktor
Kapitančík
Martin
Turza
Mário
Kača
Adam
Majtán
Kristián
Ivanička
Július
Krajčovič
Lukáš
Bielik
Denis
Kuna
Mario
Čápek
Daniel
Hippík
Štefan
Korman
Filip
Cigáň
Lukáš
Lauro
Boris
Dragúň
Ronald
Lukács
Michal
Bernát
Záložníci
Šimon
Pénzeš
Alex
Pagačovič
Šimon
Kozolka
Tomáš
Zolder
Oliver
Valko
René
Hegedüs
Lukáš
Mašír
Krištof
Barát
Dávid
Rebo
Filip
Tonkovič
Lukáš
Beko
Filip
Barta
Matej
Petík
Andrej
Horniak
Matej
Hudec
Ivan
Hádek
Matúš
Gálik
Útočníci
Ivan
Mishko
Andrej
Mishko
Alexander Augustín
Švec
Martin
Cibira
Kristián
Petrík
Timotej
Mesko