Brankári
Adam
Lipnický
Matúš
Gajdoš
Záložníci
Dominik
Košťál
Vladimír
Jánoš
Dávid
Danko
Tomáš
Chrenko
Patrik
Dubay
Bruno
Stopper
Timotej
De Marchi
Obrancovia
Ľuboš
Turanský
Adam
Štucika
Juraj
Duchovič
Jakub
Rosina
Jakub
Kozolka
Max
Švec
Útočníci
Jozef
Gajdoš
Andrej
Beliansky
Simeon Peter
Prešinský
Ján Filip
Bjalončík