Brankári
Dušan
Podhorec
Sebastián
Majlát
Samuel
Pudmera
Obrancovia
Nikolas
Toporcer
Adrián
Malý
Maximilián Filip
Oslanec
Kristína
Machatová
Oliver
Dulay
Dominik
Bona
Andrej
Beliansky
Šimon
Pilárik
Jakub
Kozolka
Adam
Štucika
Záložníci
Dominik
Macák
Marko
Barát
Tobias
Bíňovský
Max
Švec
Patrik
Vaš
Útočníci
Adrián
Holeš
Viktória
Turčeková
Jozef
Valach