Stoch a Weiss sú v reprezentácii len medzi nahrádníkmi