SOŠV stojí za stanoviskom MOV, nechce trestať jednotlivcov z Ruska