Za odmenu dostal Žiguli či kartón mlieka. Na trávniku sa neovládol a mal dištanc