Ich otvorenie má sledovať naživo pol milióna ľudí, OH v Paríži sa začnú o päťsto dní