Si najslabší Francúz, počúval. Je hrdina, lebo jeho brat mal nešťastie