Komisia rozhodcov
Členovia
Vladimír Pavlák
Miroslav Škvarek
Juraj Diabelko
Tajomníci