Rozhodnutia
MT-STK-2020/2021-0022Odložené MFS
MT-STK-2020/2021-0021Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0020Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0019Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0018Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0017Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0016Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0015Odstúpenie na DK - porušenie povinnosti usporiadateľa
MT-STK-2020/2021-0014Predovlanie na zasadnutie ŠTK
MT-STK-2020/2021-0013Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0012Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0011Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0010Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0009Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0008Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0007Predovlanie na zasadnutie ŠTK
MT-STK-2020/2021-0006Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0005Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0004Odhlásenie družstva zo súťaže
MT-STK-2020/2021-0003Zmena termínu MFS
MT-STK-2020/2021-0002Odhlásenie družstva zo súťaže
MT-STK-2020/2021-0001Odhlásenie družstva zo súťaže