Disciplinárna komisia
Členovia
Pavol Ševec
Miloš Hnilica
Tajomníci
Rozhodnutia