Prípravka - U11 - PFZ sk. "H" (dvojička s U10)
Prípravka - U11 - PFZ sk. "G" (dvojička s U10)
Prípravka - U11 - PFZ sk. "F"
Prípravka - U11 - PFZ sk. "E"
Prípravka - U11 - PFZ sk. "D"
Prípravka - U11 - PFZ sk. "C"
Prípravka - U11 - PFZ sk. "B"
Prípravka - U11 - PFZ sk. "A"