Disciplinárna komisia

Členovia
Zoltán Ábel
Róbert Kossuth
Vladimír Mikuláši
František Farkaš
Alojz Štrba
Frantšek Lukáč

Rozhodnutia

Komisia neprijala v sezóne 2022-2023 žiadne rozhodnutia.