Disciplinárna komisia

  Členovia
  Zoltán Ábel
  Róbert Kossuth
  Vladimír Mikuláši
  František Farkaš
  Alojz Štrba
  Frantšek Lukáč