Komisia rozhodcov
Členovia
Slavomír Barcík
Peter Havran
Martin Štrba
Peter Szöllösy
Milan Chlebo
Bálint Kišš
Tajomníci
Rozhodnutia
LV-KR-2020/2021-0002Vyjadrenie sa k námiekte
LV-KR-2020/2021-0001Vyjadrenie sa k námiekte