Brankári
Tobiáš
Fejko
Erik
Lehocký
Peter
Fečo
Obrancovia
Adam
Piasecký
Eliáš
Prokopovič
Matej
Prusák
Richard
Rusnák
Timotej
Sekera
Útočníci
Oliver
Šeršeň
Leo
Vateha
Simon
Vateha
Alex
Veselý
Adam
Bodnár
Adam
Karaman