MŠK Púchov (Muži)
II. liga 
Do zápasu ostáva
17d10h6m39s
29.08.2020 16:30
29.08.2020 16:30   o 17d10h6m39s
Do zápasu ostáva
11d4h6m39s
23.08.2020 10:30
23.08.2020 10:30   o 11d4h6m39s
Do zápasu ostáva
3d10h36m39s
15.08.2020 17:00
15.08.2020 17:00   o 3d10h36m39s
nasledujúce
08.08.2020 17:00
3 : 1
08.08.2020 17:00    Ukončený
MŠK Púchov (Muži)
Slovnaft Cup 
Do zápasu ostáva
6d10h36m39s
18.08.2020 17:00
18.08.2020 17:00   o 6d10h36m39s
nasledujúce
MŠK Púchov U09 (Muži)
Prípravka SFZ U09 
MŠK Púchov U10 (Muži)
Prípravka SFZ U10 
MŠK Púchov U11 (Muži)
Prípravka SFZ U11 
MŠK Púchov U12 (Muži)
I. LMŽ - U12 
Do zápasu ostáva
25d5h6m39s
06.09.2020 11:30
06.09.2020 11:30   o 25d5h6m39s
Do zápasu ostáva
14d11h6m39s
26.08.2020 17:30
26.08.2020 17:30   o 14d11h6m39s
Do zápasu ostáva
11d5h6m39s
23.08.2020 11:30
23.08.2020 11:30   o 11d5h6m39s
nasledujúce
MŠK Púchov U13 (Muži)
I. LMŽ - U13 
Do zápasu ostáva
25d3h36m39s
06.09.2020 10:00
06.09.2020 10:00   o 25d3h36m39s
Do zápasu ostáva
14d9h36m39s
26.08.2020 16:00
26.08.2020 16:00   o 14d9h36m39s
Do zápasu ostáva
11d3h36m39s
23.08.2020 10:00
23.08.2020 10:00   o 11d3h36m39s
nasledujúce
MŠK Púchov U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 
Do zápasu ostáva
25d5h36m39s
06.09.2020 12:00
06.09.2020 12:00   o 25d5h36m39s
Do zápasu ostáva
18d5h36m39s
30.08.2020 12:00
30.08.2020 12:00   o 18d5h36m39s
Do zápasu ostáva
10d5h36m39s
22.08.2020 12:00
22.08.2020 12:00   o 10d5h36m39s
nasledujúce
MŠK Púchov U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 
Do zápasu ostáva
25d3h36m39s
06.09.2020 10:00
06.09.2020 10:00   o 25d3h36m39s
Do zápasu ostáva
18d3h36m39s
30.08.2020 10:00
30.08.2020 10:00   o 18d3h36m39s
Do zápasu ostáva
10d3h36m39s
22.08.2020 10:00
22.08.2020 10:00   o 10d3h36m39s
nasledujúce
MŠK Púchov U17 (Muži)
II. LMD - U17 
Do zápasu ostáva
17d6h6m39s
29.08.2020 12:30
29.08.2020 12:30   o 17d6h6m39s
Do zápasu ostáva
10d6h6m39s
22.08.2020 12:30
22.08.2020 12:30   o 10d6h6m39s
Do zápasu ostáva
4d7h6m39s
16.08.2020 13:30
16.08.2020 13:30   o 4d7h6m39s
nasledujúce
09.08.2020 12:30
2 : 1
09.08.2020 12:30    Ukončený
predchadzajúce
01.08.2020 12:30
6 : 0
01.08.2020 12:30    Ukončený
MŠK Púchov U19 (Muži)
II. LSD - U19 
Do zápasu ostáva
17d3h36m38s
29.08.2020 10:00
29.08.2020 10:00   o 17d3h36m38s
Do zápasu ostáva
10d3h36m38s
22.08.2020 10:00
22.08.2020 10:00   o 10d3h36m38s
Do zápasu ostáva
4d4h36m38s
16.08.2020 11:00
16.08.2020 11:00   o 4d4h36m38s
nasledujúce
09.08.2020 10:00
2 : 1
09.08.2020 10:00    Ukončený
predchadzajúce
01.08.2020 10:00
7 : 0
01.08.2020 10:00    Ukončený
MŠK Púchov WU19 U19 (Ženy)
II. liga dorastenky WU19 SsFZ 
Do zápasu ostáva
1mes21d3h36m38s
03.10.2020 10:00
03.10.2020 10:00   o 1mes21d3h36m38s
Do zápasu ostáva
1mes7d3h36m38s
19.09.2020 10:00
19.09.2020 10:00   o 1mes7d3h36m38s
Do zápasu ostáva
1mes3h36m38s
12.09.2020 10:00
12.09.2020 10:00   o 1mes3h36m38s
nasledujúce