MŠK Púchov (Muži)
II. liga 
Do zápasu ostáva
20d9h25m25s
29.08.2020 16:30
29.08.2020 16:30   o 20d9h25m25s
Do zápasu ostáva
14d3h25m25s
23.08.2020 10:30
23.08.2020 10:30   o 14d3h25m25s
Do zápasu ostáva
6d9h55m25s
15.08.2020 17:00
15.08.2020 17:00   o 6d9h55m25s
nasledujúce
08.08.2020 17:00
3 : 1
08.08.2020 17:00    Ukončený
MŠK Púchov (Muži)
Slovnaft Cup 
Do zápasu ostáva
9d9h55m25s
18.08.2020 17:00
18.08.2020 17:00   o 9d9h55m25s
nasledujúce
MŠK Púchov U09 (Muži)
Prípravka SFZ U09 
MŠK Púchov U10 (Muži)
Prípravka SFZ U10 
MŠK Púchov U11 (Muži)
Prípravka SFZ U11 
MŠK Púchov U12 (Muži)
I. LMŽ - U12 
Do zápasu ostáva
28d4h25m25s
06.09.2020 11:30
06.09.2020 11:30   o 28d4h25m25s
Do zápasu ostáva
17d10h25m25s
26.08.2020 17:30
26.08.2020 17:30   o 17d10h25m25s
Do zápasu ostáva
14d4h25m25s
23.08.2020 11:30
23.08.2020 11:30   o 14d4h25m25s
nasledujúce
MŠK Púchov U13 (Muži)
I. LMŽ - U13 
Do zápasu ostáva
28d2h55m25s
06.09.2020 10:00
06.09.2020 10:00   o 28d2h55m25s
Do zápasu ostáva
17d8h55m25s
26.08.2020 16:00
26.08.2020 16:00   o 17d8h55m25s
Do zápasu ostáva
14d2h55m25s
23.08.2020 10:00
23.08.2020 10:00   o 14d2h55m25s
nasledujúce
MŠK Púchov U14 (Muži)
I. LSŽ - U14 
Do zápasu ostáva
28d4h55m25s
06.09.2020 12:00
06.09.2020 12:00   o 28d4h55m25s
Do zápasu ostáva
21d4h55m25s
30.08.2020 12:00
30.08.2020 12:00   o 21d4h55m25s
Do zápasu ostáva
13d4h55m25s
22.08.2020 12:00
22.08.2020 12:00   o 13d4h55m25s
nasledujúce
MŠK Púchov U15 (Muži)
I. LSŽ - U15 
Do zápasu ostáva
28d2h55m25s
06.09.2020 10:00
06.09.2020 10:00   o 28d2h55m25s
Do zápasu ostáva
21d2h55m25s
30.08.2020 10:00
30.08.2020 10:00   o 21d2h55m25s
Do zápasu ostáva
13d2h55m25s
22.08.2020 10:00
22.08.2020 10:00   o 13d2h55m25s
nasledujúce
MŠK Púchov U17 (Muži)
II. LMD - U17 
Do zápasu ostáva
13d5h25m25s
22.08.2020 12:30
22.08.2020 12:30   o 13d5h25m25s
Do zápasu ostáva
7d6h25m25s
16.08.2020 13:30
16.08.2020 13:30   o 7d6h25m25s
Do zápasu ostáva
5h25m25s
09.08.2020 12:30
09.08.2020 12:30   o 5h25m25s
nasledujúce
01.08.2020 12:30
6 : 0
01.08.2020 12:30    Ukončený
MŠK Púchov U19 (Muži)
II. LSD - U19 
Do zápasu ostáva
13d2h55m25s
22.08.2020 10:00
22.08.2020 10:00   o 13d2h55m25s
Do zápasu ostáva
7d3h55m25s
16.08.2020 11:00
16.08.2020 11:00   o 7d3h55m25s
Do zápasu ostáva
2h55m25s
09.08.2020 10:00
09.08.2020 10:00   o 2h55m25s
nasledujúce
01.08.2020 10:00
7 : 0
01.08.2020 10:00    Ukončený
MŠK Púchov WU19 U19 (Ženy)
II. liga dorastenky WU19 SsFZ 
Do zápasu ostáva
1mes24d2h55m25s
03.10.2020 10:00
03.10.2020 10:00   o 1mes24d2h55m25s
Do zápasu ostáva
1mes10d2h55m25s
19.09.2020 10:00
19.09.2020 10:00   o 1mes10d2h55m25s
Do zápasu ostáva
1mes3d2h55m25s
12.09.2020 10:00
12.09.2020 10:00   o 1mes3d2h55m25s
nasledujúce