FK Gerlachov

FK Gerlachov

Futbalnet

V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 21. kolo
V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 20. kolo
V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 18. kolo
V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 17. kolo
V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 16. kolo
V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 15. kolo
V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov - 14. kolo