Brankári
Daniel
Pivarči
Marco
Mihalička
Útočníci
Adam
Obert
Jakub
Hudec
Marcel
Géci
Alex
Šíla
Lucas
Minár
Martin
Žembery
Mathias
Lisý
Kamil
Solčianský
Filip
Belica
Dávid
Weiszer
Filip
Galamboš
Boris
Duchoň
Timotej
Gajdoš
Obrancovia
Patrik
Solčiansky
Róbert
Mánik
Tomáš
Kasan
Matúš
Lovecký
Jozef
Husár
Martin
Šlosiar
Timotej
Nehéz