Brankári
Radka
Džatková
Vanessa
Segíňová
Sabína
Diazová
Záložníci
Adela
Boboková
Alexandra
Škulová
Erika
Tomašová
Natália
Fernézová
Martina
Mrázová
Beáta
Trubianska
Marcela
Juríková
Tereza Hana
Šabová
Dorota
Kmotorková
Vanesa
Palkechová
Michaela
Krausková
Útočníci
Sarah
Šútorová
Obrancovia
Hana
Melišková
Lenka
Anteková
Martina
Gutmanová
Romana
Gajdošová
Viktória
Kozolková
Eva
Homolová
Simona
Minárová
Kristína
Kotlárová
Lenka
Palicová