Brankári
Erik
Lukáč
Peter
Jeck
Erik
Mihál
Záložníci
Simon
Kruľák
Alex
Pagačovič
Roman
Fazekaš
Andrej
Mešina
Lukáš
Beko
Timotej
Mesko
Adam
Majtán
Samuel
Sakáč
Miroslav
Hrnčiar
Šimon
Kozolka
Mário
Kača
Adam
Šútor
Samuel
Čaládi
Aaron
Belmenen
Obrancovia
Ronald
Lukács
Patrik
Gahír
Michael
Švihorík
Ivan
Mishko
Lukáš
Bielik
Sebastián
Varga
Alexander Augustín
Švec
Samuel
Török
Štefan
Korman
Oliver
Valko
Július
Krajčovič
Útočníci
Kristián
Petrík
Juraj
Šabo
Dávid
Rebo
Jakub
Šášik